Milyen adatokat kell nyilvántartani?

Ha az iskolánkban migráns diákokat is oktatunk, a dokumentációra különösen nagy gondot kell fordítanunk, mert az idegenrendészeti státusz- és jogviszony-változások miatt több esetben lehet szükség az adatok módosítására, dokumentumaik felhasználására.
Knt. 41. § (4) pontjában találjuk azt a listát, amely egyaránt vonatkozik a magyar és nem magyar állampolgárságú diákok nyilvántartására. Ezek közül kiemeljük azokat, amelyek különösen fontosak lehetnek a külföldi tanulók esetében. A betűjelek azonosak a törvényben található jelzésekkel.

a) Nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma. A tartózkodás jogcíme az idegenrendészeti státusz megnevezése, okirata pedig a személyi igazolvány, regisztrációs kártya, tartózkodási kártya). Ezeket az adatokat a törzskönyv jegyzet rovatában kell rögzíteni, változás esetén pedig frissíteni. Bár nem írja elő a jogszabály, a jegyzet mellé a lejárat dátumát is hasznos beírni.

b) Szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma. Ha a szülővel közös nyelv hiányában nem tudunk kommunikálni, szükség lehet egy kapcsolattartóra, tolmácsra. Bár az iskolai iratokban (törzskönyv, napló) nem tüntetjük fel, nem árt, ha az osztályfőnök rendelkezik egy olyan felnőtt személy elérhetőségével, aki szükség esetén tolmácsolni tud. Kísérő nélküli kiskorú esetén a 20/2012. 185. § (1) szerint kell eljárni.

da) Felvételivel kapcsolatos adatok.
Külföldi tanulmányok beszámítása esetén az erről szóló határozat, (iktatószámmal hivatkozás a törzskönyvben, bizonyítványban, naplóban), a határozat mellé csatoljuk a bizonyítványa hiteles fordítását.
Ha a tanuló felvételét különbözeti vizsga teljesítéséhez kötöttük, ugyanígy a felvételével kapcsolatos dokumentumnak számít a különbözeti vizsga jegyzőkönyve (iktatószámmal hivatkozás a törzskönyvben, bizonyítványban, naplóban).
Ha a tanuló központi felvételi vizsga során jutott be intézményünkbe, és a hozott pontok számításánál eltérő számítási módot alkalmaztunk, legyen dokumentálva. (Csak abban az esetben, ha a felvételi szabályzatunkban szerepel, pl. hogy a hiányzó magyar nyelv és irodalom osztályzat helyett a magyar mint idegen nyelv osztályzatát vettük figyelembe).

  • dc) Jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
  • e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok,
  • ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
  • eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka.

A tanulói jogviszony létesítését, szüneteltetését és megszűnését jelenteni kell az idegenrendészeti hatóságnak. Mivel a külföldi tanulók esetében igen speciálisak is lehetnek a jogviszony-változás körülményei (pl. szüneteltet, de nem jön vissza; kiiratkozik, majd visszajön; magántanulói státuszt kér, majd szüneteltetésre változtatja stb.) hasznos, ha részletes feljegyzésben emlékeztetjük magunkat a történtekre. Az elmúlt évek esetei számunkra azt bizonyították, hogy nem szabad spórolni a szavakkal, hiszen egy azóta elavult törvényi hivatkozást sem könnyű visszakeresni, nem beszélve a migráns diákok gyakran követhetetlenül bonyolult élethelyzeteiről.