Külföldiek besorolása a KIR-STAT-ba

(Az útmutatás a 2015. okt. 1-jei adatlapok szerkezete alapján készült!)


Az iskolák statisztikával foglalkozó munkatársainak gondot jelenthet az október 1-jei statisztika külföldi diákokkal kapcsolatos lapjainak kitöltése. Sok esetben azért, mert a tanulók részéről a birtokunkban van egy dokumentum-másolat (pl. regisztrációs kártya, határozat), de nem a dokumentum neve, hanem a státusz alapján kell a tanulókat besorolnunk.
Az alábbiakban ezzel a besorolással kapcsolatosan szándékozom pedagógus-kollégáim dolgát megkönnyíteni.

2015-ben az alábbi adatlapokon jelennek meg nem magyar állampolgár tanulók:

  • FELH a02t14 (Magyarországon tanuló nem magyar, illetve kettős állampolgár tanulók országonként, nyitóadatok)
  • FELH a02t08 (Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint)
  • TANU 04t23 (A gyermekek, tanulók számának nyitóadata a szülő⁄ gondviselő lakhelye szerint)

Elsőként nézzük meg, hogy az a02t14 adatlapon milyen szabályok alapján soroljuk be a tanulókat. A 18., 19., és 20. oszlop kategóriái lényegében megegyeznek a Knt. 92. § (1) a, b és c kategóriáival.

  • menedékjogot kérő, menekült, menedékes
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja
  • bevándorolt vagy letelepedett jogállású, Magyarországon való tartózkodásra jogosító engedélye van.

Negyedik kategóriaként pedig megjelenik az adatlapon a kettős állampolgár, akit tanügyigazgatási szempontból egyébként magyar állampolgárként kell kezelni, viszont a KIR-STAT egyes adatlapjain éppenhogy külön kategóriaként jelennek meg.

Honnan tudjuk biztosan megállapítani, hogy milyen státuszban tartózkodik a tanuló Magyarországon? Csupán a személyi igazolványból biztosan nem! A nem magyar állampolgár, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik, többnyire egy másik dokumentummal tudja egyértelműen igazolni a státuszát. Aki bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, Magyarországon való tartózkodásra jogosító engedélye van, az a személyi igazolványa mellett a tartózkodási engedélyt vagy letelepedési engedélyt is be kell, hogy mutassa (már a beiratkozáskor). A menekült és oltalmazott státuszban lévők határozattal vagy végzéssel tudják igazolni státuszukat (emellett nekik is ki kell kérniük a személyi igazolványt).
Aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, az regisztrációs igazolással (ritkábban állandó tartózkodási kártyával) rendelkezik.

.Ha a tanuló tartózkodásra jogosító engedélye nem érvényes (pl. lejárt), az OH-tól kapott állásfoglalás alapján a tanulói jogviszonyra nézve semmilyen következménnyel nem jár, és a statisztikában úgy kell őt kezelni, mintha korábbi engedélye még érvényben lenne.


Összefüggések az adatlapok között

 

FELH a02t14 (Magyarországon tanuló nem magyar, illetve kettős állampolgár tanulók országonként, nyitóadatok)

 

Mivel ez a bonyolultabb szerkezetű adatlap (évfolyamonkénti és nemenkénti bontásban is kér adatokat), célszerű ezzel kezdeni a munkát. A 18, 19, 20 oszlop kitöltésére már az előző pont adott útmutatást. A kettős állampolgárokkal kapcsolatosan le kell szögezni, hogy a kettős állampolgár tanulókat a KIR-STAT nem magyar állampolgárként kezeli, tehát a vonatkozó adatlapokon minden esetben egy külföldi országhoz fogjuk sorolni őket (ahhoz, amely a másik állampolgárságát adja). Tehát a török-magyar kettős állampolgár felviteléhez be kell szúrnunk új sorként Törökországot, és ebben a sorban tüntetjük fel a török-magyar állampolgár tanulót.
A magyar nemzetiségű kategória (17. oszlop) más adatlapokon nem jelenik meg, nincs számszerű összefüggés más lapokkal, maximum annyi, hogy az „összesen” kategóriánál értelemszerűen kevesebbet fogunk beírni).

FELH a02t08 (Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint)

 

Az adatlap címe félrevezető, hiszen a lakóhely országa valamennyiük esetében rendszerint Magyarország, itt tehát a származási országot kell feltüntetnünk, és a kettős állampolgárságú tanulókat ahhoz az országhoz, amelyek a kettős állampolgársága „másik felét” adják: tehát a magyar-kínai állampolgárt Kínához (ugyanúgy, mint az a02t08-as lapon).
Az 1. sor 3. oszlopába beírt számnak (nem magyar, illetve kettős állampolgárok száma összesen) meg kell egyeznie az a02t14 első sorának 15. oszlopába beírt „összesen” értékével.

TANU 04t23 (A gyermekek, tanulók számának nyitóadata a szülő – gondviselő – lakhelye szerint)

 

Kettős állampolgárok száma: értelemszerűen az összes tanulói adatlapon szereplő kettős állampolgárok összege megegyezik a a02t14 és az a02t08adatlap kettős állampolgárainak számával.