Jogviszony megszűnése

Külföldi tanuló kiiratkozása esetén – két kivétellel –ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a magyar állampolgár tanulók esetén, tehát kiskorúnál szülői kérelemre, nagykorú esetén saját kérelemre kiírható, tanköteles tanuló esetén befogadó nyilatkozatot kérünk, ha Magyarországon belüli másik iskolába iratkozik át.

A két kivétel pedig a következő:
Knt. 53. § (11) alapján a külföldre távozó tanköteles tanuló (szülői) kérelemre megszüntetheti a jogviszonyát.
2007. évi II. tv. 74/A. § szerint kiiratkozást, a jogviszony megszűnését jelenteni kell az idegenrendészeti hatóságoknak.