Ingyenes-e az oktatás?

Ingyenes-e a közoktatás a nem magyar állampolgárok számára?

Induljunk ki abból az összefüggésből, hogy a tankötelezettség egyben ingyenes hozzáférést jelent a közneveléshez. A Köznevelési törvény 92. § (1) pontja alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
 • b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Ha a tanuló a fenti három kategória valamelyikébe tartozik, akkor nevelése-oktatása ingyenes („iskolai nevelést-oktatást a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe”)

 • a tanköteles kor betöltéséig minden esetben
 • nem tanköteles korban: ha a jelenleg folytatott tanulmányait tanköteles korában kezdte meg.

(Tehát a nem magyar állampolgár tanuló, aki a mai napon tölti be a tanköteles kort, és jelenleg középiskolába jár, a középiskola befejezéséig jogosult az ingyenes oktatásra, hiszen tanköteles korában kezdte a középiskolát).

Az ingyenes oktatás joga csak a szülő 3 hónapot meghaladó tartózkodása esetén érvényes. Amennyiben a szabad mozgást gyakorló, bevándorolt vagy letelepedett, vagy a tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező kategória alá esik. Ha a család 3 hónapnál rövidebb időt tölt Magyarországon, akkor viszont csak a legritkább esetben íratják be gyermeküket az iskolába. Ha mégis, akkor a jogszabály alapján nem jogosult az ingyenes oktatás igénybe vételére.

Miután azok a tanulók, akikkel a köznevelésben intézményvezetőként találkozunk, szinte minden esetben a fenti kategóriákba sorolhatók, talán érdemes úgy is feltenni a kérdést, hogy kinek a számára NEM INGYENES az oktatás?

Értelmezzük a Knt. 92. § (7) bekezdését, ebből világossá válik, hogy kinek kell fizetnie, illetőleg kitől kérhető tandíj:

 • 1) aki nem a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozik (nem menekült, menedékes és oltalmazott),
 • 2) nem a szabad mozgás és tartózkodás jogát gyakorolja Magyarországon,
 • 3) nem bevándorolt, nem letelepedett, nincs tartózkodási engedélye,
 • 4) a menekült, oltalmazott vagy menedékes elismerés iránti kérelmét még nem nyújtotta be,
 • 5) nem rendelkezik az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével,
 • 6) a szülő tartózkodásra jogosító engedélye nem haladja meg a 3 hónapot.

Igen kicsi a valószínűsége, hogy az iskolában olyan nem magyar állampolgár tanulóval találkozunk, akinek a fentiek alapján díjat kellene fizetnie. Ha mégis, a tandíj felső határát jogszabály határozza meg, illetőleg lehetőség van a tandíj csökkentésére vagy elengedésére is.