Ha a tanuló az anyaországba távozik

A nem magyar állampolgár tanulók esetében nem ritka a jelenség, hogy hosszabb-rövidebb időre visszautaznak az anyaországba (esetleg továbbmennek egy másikba). Szerencsés esetben erről a megfelelő időben értesülünk, így meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket.

Sajnos, gyakori jelenség, hogy a szülő/tanuló nem tudja, hogy ideiglenesen vagy végleg eltávozik-e. Előfordul, hogy úgy tervezi, ideiglenesen utazik el, és mégsem tér vissza; vagy végleges eltávozást tervez, aztán mégis visszakerül iskolánkba. Az ilyen bizonytalanságokat úgy kezelhetjük a legjobban, ha a jogviszony szüneteltetését javasoljuk. Hiszen ha mégsem tér vissza iskolánkba a kérelemben/határozatban foglalt időn belül, akkor minden további nélkül törölhetjük a nyilvántartásunkból, hiszen nincs tanulói jogviszonya. Ellenben, ha magántanulóként távozik, és szándékai ellenére mégsem tér vissza, akkor egy sor adminisztratív kötelezettségünk támad, amit a szülő távollétében igen nehéz teljesíteni. Megtörténhet, hogy minden kapcsolatot elveszítünk a családdal, és egy egyszerű szülői nyilatkozat beszerzése is akadályokba ütközik.

Ha a szülő teljesen biztos abban, hogy távozásuk végleges, akkor a Knt. 53. § (11) pontjára való hivatkozással a kérelmet kell benyújtani a jogviszony megszüntetésére. Ha nem tudja, hogy a jövőben vissza kívánja-e állítani gyermeke jogviszonyát, akkor a jogviszony szüneteltetést ajánlatos kérnie. Ez semmilyen kötelezettséggel nem jár szülő/tanuló számára. Az iskola viszont vállalja, hogy a tanulót visszakapcsolja az iskolai tanulmányokba, amennyiben a dokumentumokban foglalt határidőn belül visszatér. Ha hosszabb idő után visszatér, újra felmerülhet az osztályba sorolás problémája, valamint az esetlegesen a távollét alatt külföldön szerzett eredmények beszámítása.

Természetesen a szülő/tanuló dönthet úgy, hogy távollétében magántanulóként folytatja tanulmányait, ez esetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármely magyar állampolgár magántanuló társára. Akkor állnak elő problémák, ha a magántanuló nem tér vissza Magyarországra.

Ez esetben minél előbb be kell szereznünk egy kérelmet, amelyben a szülő/nagykorú tanuló kéri a jogviszony megszüntetését. Ha nem sikerül ezt a kérelmet beszereznünk (mert esetleg elérhetetlen a család, vagy megkereséseinkre nem válaszol), akkor – tanköteles tanuló esetén – sajnos úgy kell kezelnünk, mint hiányzót. Nem tanköteles tanulót 30 igazolatlan óra hiányzás után kiírhatunk a megfelelő protokollt betartva (kétszeri értesítés, jobb híján a régi magyarországi lakcímre, hiszen számunkra ez az utolsó érvényes lakcím). Egyik esetleírásunk erről a helyzetről szól.

Ne feledkezzünk el arról, hogy a jogviszony szüneteltetését, megszűnését jelentenünk kell az idegenrendészeti hatóságnak.