Ha a papírjai nincsenek rendben…

Mit tegyen az igazgató, ha a külföldi állampolgár tanuló tartózkodásra jogosító dokumentumai nem érvényesek, vagy egyáltalán nem rendelkezik magyar hatóság által kiállított, tartózkodásra jogosító dokumentummal (például a menedékkérelme elbírálás alatt van)?

A Knt. 92. § (1) alapján a tartózkodásra jogosító irattal nem rendelkező tanuló nem jogosult óvodai ellátásra és nem tanköteles. Van azonban olyan eset, hogy hasznosnak látnánk a gyermek mielőbbi bekapcsolását az oktatási rendszerbe, különösen, ha éppen tanévet indítunk, és várhatóan meg is fogja kapni a tanuló a státuszt (különösen valószínűsíthető ez a kísérő nélküli kiskorúak esetében).

A KIR-rendszer minden további nélkül enged oktatási azonosítót generálni a felvételt kérő diáknak (a felvitelkor TAJ-szám hiányában is tudjuk rögzíteni a tanulót (az más kérdés, hogy a hiányzását betegség esetén akkor hogyan fogja igazolni). Jogszabály sem tiltja, hogy tanulói jogviszonyt létesítsen a státusszal nem rendelkező tanuló. Csakhogy tartózkodásra jogosító dokumentumok hiányában a jogszabályokban foglalt adminisztratív kötelezettségeinket nehezen tudjuk teljesíteni (a Knt. 41. § (4) felsorolja, hogy az iskola milyen adatokat köteles nyilvántartani). Különösen élesen merül fel az a probléma az október 1-jei KIR-STAT adatszolgáltatás esetén, ahol a tanulók aktuális létszámát szigorúan a valóságnak megfelelően kell megadni. Mivel a külföldi tanulókra külön adattábla vonatkozik, és abba csak a státusszal rendelkező tanulókat sorolhatjuk be, a tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező tanulót nem tudjuk szerepeltetni, így adatszolgáltatásunk szükségképpen eltér a valóságtól.

Más a helyzet, ha a tanulónknak folyamatos jogviszonya alatt jár le a tartózkodásra jogosító dokumentuma érvényessége. A tartózkodásra jogosító engedély megvonása idegenrendészeti hatáskör, tehát az iskola nem szankcionálhatja, ha a tanuló (v. szülője) nem gondoskodott, vagy nem időben gondoskodott az engedélye meghosszabbításáról. Természetesen célszerű figyelmeztetni a tanulót, hogy nyilvántartásunk szerint le fog járni engedélye, de a jogszabályok nem szólnak a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogkövetkezményekről.

Kérdés persze, hogy egy iskolai adatszolgáltatás (pl. KIR-STAT) során egy lejárt tartózkodási engedélyű diákot nyugodt szívvel besorolhatok-e a „bevándorolt vagy letelepedett jogállású, Magyarországon való tartózkodásra jogosító engedélye van” kategóriába? – merthogy éppen nincs érvényes tartózkodásra jogosító engedélye…